Ajuda per a la Recerca

Les paraules clau poden estar separades per les conjuncions AND i/o OR per a un millor control dels resultats de la recerca.

Per exemple, Microsoft AND Ratolí generaria un conjunt de resultats que continguin ambdues paraules. D'altra banda, per a Ratolí OR Teclat, el conjunt de resultats retornat podria incloure les dues o una sola paraula.

Resultats exactes poden cercar-se tancant les paraules entre cometes.

Per exemple, "ordinador notebook" la recerca donaria com a resultat el conjunt que tingui exactament aquesta cadena.

Els parèntesi poden ser utilitzats per a controlar l'ordre en el conjunt de resultats.

Per exemple, Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").
Tancar Finestra [x]